Kathleen Velo
Tournesol
1996
Silver Gelatin Print
14" x 11"