Kathleen Velo
Stairway - Provence
1996
Silver Gelatin Print
14" x 11"