Kathleen Velo
Tournesols tournant le Dos
1996
Silver Gelatin Print
11" x 14"